ADSA Gratis Advertensie-Diens vir die Christelike gemeenskap

ADSA

 

ADSA Werfkaart | ADSA Site Map

NavraeWerfkaart|Site MapInquiries

 

Opgedateer: 30 Augustus 2021 ** Updated: August 30, 2021

 

 

Welkom! * Welcome!

Honde Dogs
Uitgawe 171 ** Issue 171

     
Halleluja! Loof die HERE uit die hemele; loof Hom in die hoogtes! Loof Hom, al Sy engele, loof Hom, al Sy leŽrskare! Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre!
Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is! Laat hulle die Naam van die HERE loof;
want Hy het bevel gegee ó en hulle is geskape. En Hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig;
Hy het 'n wet gegee wat geeneen oortree nie. Loof die HERE van die aarde af ó groot seediere en alle dieptes!
Vuur en hael, sneeu en damp, stormwind wat Sy Woord volbring; berge en alle heuwels, vrugtebome en alle sederbome, wilde diere en alle vee, kruipende diere en gevleuelde voŽls; konings van die aarde en alle volke, vorste en alle regters van die aarde; jongelinge en ook jongedogters, oues saam met die jonges ó laat hulle die Naam van die HERE loof!
Want Sy Naam alleen is hoog;
Sy majesteit is oor aarde en hemel! En Hy het 'n horing vir Sy volk verhef: 'n roem vir al Sy gunsgenote; vir die kinders van Israel, die volk wat naby Hom is.
Halleluja! 

Psalm 148: 1-14

Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise Him in the heights. Praise ye Him, all His angels: praise ye Him, all His hosts. Praise ye Him, sun and moon: praise Him,
all ye stars of light.
Praise Him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. Let them praise the name of the LORD: for He commanded, and they were created. He hath also established them forever and ever: He hath made a decree which shall not pass. Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps: Fire, and hail; snow, and vapor; stormy wind fulfilling His word: Mountains, and all hills;
fruitful trees, and all cedars:
Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl: Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth: Both young men, and maidens; old men, and children: Let them praise the name of the LORD: for His name alone is excellent; His glory is above the earth and heaven. He also exalteth the horn of His people, the praise of all His saints; even of the children of Israel, a people near unto Him.
Praise ye the LORD.

Psalm 148: 1-14

 
 


NavraeWerfkaart|Site MapInquiries

ADSA Werfkaart | ADSA Site Map

     
 

ARK Webontwerp

ARK Web Design

Christenskap

Swallow at pink blossoms
swallowsoftware.arkpark.net
ADSA © 2021

ADSA Werfkaart: Bybels vir Aflaai, engel / ADSA Werfkaart Download Bibles, angel

 Bible Text

Bybelteks

Bekering